เกี่ยวกับ… Enraf-Nonius Medical Equipment
บริษัท เอ็นราฟ-โนเนียส เมดิคอล อิควิปเมนท์ จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องมือกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูชั้นนำจาก บริษัท Enraf-Nonius B.V. ประเทศ
เนเธอร์แลนด์ บริษัทมีการอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง จึงทำให้มีความเขี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ และมีการพัฒนาองค์ความรู้ของการให้บริการในด้านการใช้งาน และการบำรุงรักษาสม่ำเสมอ จึงสามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างครอบคลุมและทันสมัย
เกี่ยวกับ… Enraf-Nonius B.V. , The Netherlands
Enraf-Nonius B.V. เริ่มก่อตั้งในปี ค.ศ.1925 ผลิตสินค้าทางกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟู คุณภาพของสินค้าเป็นที่ยอมรับจนทำให้บริษัทเป็นผู้นำทางการตลาดในวงการกายภาพบำบัดทั่วโลกมาหลายทศวรรษ ด้วยประสบการณ์อันยาวนานถึง 90 ปี ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและมหาวิทยาลัยชั้นนำ ทำให้สินค้าของบริษัท เอ็นราฟ-โนเนียสได้รับการพัฒนาเพื่อคุณภาพและประสิทธิภาพในการรักษาและการบริการที่ดีเลิศจวบจนปัจจุบัน