ออกบูท งาน 50 ปีกายภาพบำบัด มหิดล
งานประชุมวิชาการกายภาพบำบัด “50 ปี กายภาพบำบัด มหิดล”
ครบรอบการสถาปนา 50 ปี กายภาพบำบัด ม.มหิดล (โรงเรียนกายภาพบำบัด)
ระหว่าง วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558
สถานที่ โรงแรม มณเทียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ