ออกบูท งานอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
เรื่อง Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage
โดย กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ระหว่าง วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2558
สถานที่ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ