Additionals_02
Additionals_03
Additionals_04
Additionals_05
Additionals_06
Additionals_07
รายละเอียดสินค้า
Additionals
• เลือกหมอนรองขนาดต่างๆได้
• เก้าอีกปรับระดับได้เลือกสีได้
Special-Order_01
Special-Order_02
Special-Order_03
Special-Order_04
Special-Order_05
Special-Order_06
Special-Order_07
Special-Order_08
รายละเอียดสินค้า
Special Order
• เลือกความกว้างหรือความหนาได้
• ติดแกนกระดาษเพื่อสุขอนามัยส่วนหัวหรือส่วนท้ายของเตียงได้
• แกนยึดประกอบกับเตียง สามารถติดช่วงไหล่หรือด้านข้างลำตัวได้