BikeReha_img01
BikeReha_img02
BikeReha_img03
BikeReha_img04
รายละเอียดสินค้า
EN-Cardio Bike Reha จักรยานสำหรับใช้ออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย โดยเฉพาะหัวใจและปอด
• จักรยาน สำหรับใช้ออกกำลังกาย เพื่อความแข็งแรงของร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและปอด
• มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพ ติดตั้งอยู่ในตัวเครื่อง พร้อมรายงานผลหลังการทดสอบ/ออกกำลังกาย
• มี 2 รุ่น คือ Bike Reha และ Bike Reha incl.Adjustable Cranks
• สามารถใช้ร่วมกับโปรแกรม Software EN-Track