Shortwave_img01
Shortwave_img02
Shortwave_img03
รายละเอียดสินค้า
Curapuls 970 Shortwave therapy
• Continuous และ Pulsed Shortwave therapy
• สามารถเลือกใช้งานกับ Electrode ได้หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ Disc electrode, Rubber electrode, Flexiplode, Circuplode เป็นต้น
• มีล้อ 4 ล้อสำหรับเคลื่อนย้ายได้สะดวกและสามารถล็อคล้อได้