EN-Motion_img01
EN-Motion_img02
EN-Motion_img03
EN-Motion_img04
EN-Motion_img05
EN-Motion_img06
EN-Motion_img07
EN-Motion_img08
รายละเอียดสินค้า
EN-Motion Treadmill ลู่วิ่งไฟฟ้า นวัตกรรมใหม่ สำหรับการออกกำลังกาย
• เป็นลู่วิ่งไฟฟ้าที่ออกแบบพิเศษ เพื่อให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์การใช้งานที่หลากหลาย ดูสวยงาม มีสไตล์ และทันสมัย
• สามารถปรับความเร็วได้ตั้งแต่ 0.4 – 18 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
• สามารถปรับความลาดเอียงของสายพานได้ทั้งแบบ เดินขึ้นเขาและเดินลงเขา (ปรับความลาดเอียง -10 % ถึง 15 %)
• มีโปรแกรมปรับความเร็วของสายพายแบบอัตโนมัติ (Auto Speed Function)
• มีโปรแกรมทดสอบสมรรถภาพติดตั้งอยู่ในตัวเครื่องพร้อมรายงานผลหลังการทดสอบสมรรถภาพ