ENTrack-Software-_img01
ENTrack-Software-_img02
ENTrack-Software-_img03
ENTrack-Software-_img04
ENTrack-Software-_img05
รายละเอียดสินค้า
EN-Track Software ซอฟท์แวร์สำหรับจัดโปรแกรมการออกกำลังกายแบบ Circuit Training
• มีโปรแกรมสำหรับทดสอบสมรรถภาพ (1 RM) และออกแบบการออกกำลังกายตามจุดประสงค์ต่าง ๆ ทั้งฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายไปจนถึงเสริมสร้างกล้ามเนื้อ