Manumed-Comfort_img01
Manumed-Comfort_img02
Manumed-Comfort_img03
Manumed-Comfort_img04
Manumed-Comfort_img05
Manumed-Comfort_img06
Manumed-Comfort_img07
รายละเอียดสินค้า
Manumed Comfort
• เตียงตรวจประเมิน/เตียง Mobilisation แบบ 3 ตอน
• ท่อนบนรองรับถึงระดับหลังส่วนล่าง
• ปรับสูง-ต่ำ ด้วยระบบไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิก
• สามารถปรับส่วนปลายขาแยกได้ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)