Manumed_img01
Manumed_img02
Manumed_img03
รายละเอียดสินค้า
Manumed Traction 2-section เตียงสำหรับใช้กับเครื่อง Traction ชนิด 2 ตอน
• ปรับสูง – ต่ำด้วยระบบไฟฟ้า
• ส่วนตรงกลางสามารถแยกออกจากกันได้ เพื่อการใช้งานในโหมดดึงหลัง
• มีเฟรมสำหรับยึดเครื่อง Traction