Manumed2sec_img01
Manumed2sec_img02
Manumed2sec_img03
Manumed2sec_img04
Manumed2sec_img05
Manumed2sec_img06
Manumed2sec_img07
Manumed2sec_img08
Manumed2sec_img09
Manumed2sec_img10
รายละเอียดสินค้า
Manumed Optimal 2-Section
• เตียงตรวจประเมินแบบ 2 ตอน
• ปรับสูง-ต่ำ ด้วยระบบไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิก
• สามารถปรับแขนแยกจากส่วนรองรับศีรษะได้ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)