Manumed3sec_img01
Manumed3sec_img02
Manumed3sec_img03
Manumed3sec_img04
Manumed3sec_img05
Manumed3sec_img06
Manumed3sec_img07
Manumed3sec_img08
Manumed3sec_img09
Manumed3sec_img10
รายละเอียดสินค้า
Manumed Optimal 3-Section
• เตียงตรวจประเมิน/เตียง Mobilisation แบบ 3 ตอน
• ปรับสูง-ต่ำ ด้วยระบบไฟฟ้าหรือระบบไฮดรอลิก
• สามารถเลือกปรับมุมลำตัวให้งอได้ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
• สามารถปรับแขนแยกจากส่วนรองรับศีรษะได้ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)