Manumed-Osteo_img01
Manumed-Osteo_img02
Manumed-Osteo_img03
Manumed-Osteo_img04
Manumed-Osteo_img05
Manumed-Osteo_img06
Manumed-Osteo_img07
Manumed-Osteo_img08
รายละเอียดสินค้า
Manumed Osteo
• เตียงตรวจประเมิน/เตียง Mobilisation แบบ 4–7 ตอน (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
• สามารถจัดท่าในการตรวจประเมิน/Mobilize ได้หลายรูปแบบ
• สามารถปรับแยกแขนตรงส่วนรองรับศีรษะหรือปลายขาแยกได้ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)