Manumed-Traction_img01
Manumed-Traction_img03
Manumed-Traction_img02
Manumed-Traction_img04
รายละเอียดสินค้า
Manumed Traction
• เตียงแทรกชั่นแบบ 4 ตอน
• ปรับสูง-ต่ำ ด้วยระบบไฟฟ้า