ManuXelect2-sec_img01
ManuXelect2-sec_img02
ManuXelect2-sec_img03
ManuXelect2-sec_img04
รายละเอียดสินค้า
ManuXelect 2-section
• เตียงตรวจประเมิน/เตียง Mobilisation แบบ 2 ตอน
• เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
• ปรับสูง-ต่ำ ด้วยระบบไฟฟ้า