ManuXelect3-sec_img01
ManuXelect3-sec_img02
ManuXelect3-sec_img01
รายละเอียดสินค้า
ManuXelect 3-section
• เตียงตรวจประเมิน/เตียง Mobilisation แบบ 3 ตอน
• เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
• ปรับสูง-ต่ำ ด้วยระบบไฟฟ้า