Myomed632UX_img01
Myomed632X_img02
Myomed632X_img03
Myomed632X_img04
Myomed632X_img05
รายละเอียดสินค้า
Myomed 632 UX เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อชนิด 2 ช่อง พร้อมฟังก์ชันอัลตร้าซาวด์
• จอแสดงผล Color TFT
• สามารถวัดสสัญญาณ sEMG ได้ 2 ช่อง พร้อมกัน
• ความถี่ของอัลตร้าซาวด์ 1 และ 3 เมกะเฮิรตซ์
• Electrical stimulation 22 รูปแบบกระแส 2 ช่อง
• มีโปรแกรมแนะนำการรักษา พร้อมภาพ Anatomy แสดงตำแหน่งการรักษา 100 โปรแกรมและบันทึกโปรแกรมเพิ่มเติมได้มากกว่า 1000 โปรแกรม
• สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพ่วงอิเล็คโทรดแบบสูญญากาศได้ (เป็นอุปกรณ์เสริม)
• น้ำหนัก 6.2 กิโลกรัม