การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WCPT-AWP & PTAT Congress 2017

หัวข้องานประชุม : “Moving towards health, longevity, and sustainability”

วันที่จัดงาน : 28 – 30 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
Programme
28th-30th June, 2017
WCPT-AWP & PTAT Congress 2017:
“Moving towards health, longevity, and sustainability”

Date/time

26th-27th June 2017 at the Grande Terminal […]

Visiting Enraf-Nonius Netherlands

ทัศนศึกษาดูงาน ที่ Enraf-Nonius B.V. The Netherlands
ระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2559

ออกบูท งานประชุมวิชาการ เรื่อง Management of Shoulder Conditions

ออกบูท งานประชุมวิชาการ เรื่อง Management of Shoulder Conditions โดย กองเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช และ สมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย

ออกบูท งาน 50 ปีกายภาพบำบัด มหิดล

งานประชุมวิชาการกายภาพบำบัด “50 ปี กายภาพบำบัด มหิดล”
ครบรอบการสถาปนา 50 ปี กายภาพบำบัด ม.มหิดล (โรงเรียนกายภาพบำบัด)
ระหว่าง วันที่ 20-22 พฤษภาคม 2558
สถานที่ โรงแรม มณเทียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

ออกบูท งานอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4

เรื่อง Clinical Reasoning & Advanced Manual Therapy in Kinematic Linkage
โดย กันยา คลินิกกายภาพบำบัด และ คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ระหว่าง วันที่ 18-19 กรกฏาคม 2558
สถานที่ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ