งานประจำปีของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชสาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

ชื่องาน : งานประจำปีของราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยและสมาคมเวชสาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย

วันที่จัดงาน : 8 – 10 ธันวาคม 2560

สถานที่จัดงาน : โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

ข้อมูลเพิ่มเติม :  www.rehabmed.or.th

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ WCPT-AWP & PTAT Congress 2017

หัวข้องานประชุม : “Moving towards health, longevity, and sustainability”

วันที่จัดงาน : 28 – 30 มิถุนายน 2560

สถานที่จัดงาน : ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
Programme
28th-30th June, 2017
WCPT-AWP & PTAT Congress 2017:
“Moving towards health, longevity, and sustainability”

Date/time

26th-27th June 2017 at the Grande Terminal […]