อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเครื่องกายภาพบำบัดบางส่วน ในแต่ละกลุ่มสินค้า Ultasound, Electrical Stimulation, Traction, Shortwave, Microwave

1460266 Moist Pads 6×8 cm, set of 4

1460273 Moist Pads 4×6 cm, set of 4

1460275 Moist Pads 8×12 cm, set of 4

3444056 EN-trode diam. 3.2 cm.

3444057 EN-trode 5×5 cm.

3444058 EN-trode 5×9 cm.

1458901 Multi-Frequency Treatment Head, Large

1458911 Multi-Frequency Treatment Head, Small

3444020 Strap 100×3 cm.

3444021 Strap 250×3 cm.

3444128 Rubber Electrodes 4×6 cm, set of 2

3444129 Rubber Electrodes 6×8 cm, set of 2