เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า สามารถเลือกความถี่ได้ทั้งแบบ 1 และ 3 MHz ครอบคลุมการรักษาได้ทั้งเนื้อเยื่อส่วนตื้นและส่วนลึก นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบช่วงสามารถเลือกใช้กระแสไฟฟ้า ได้มากกว่า 19 รูปแบบกระแส ซึ่งครอบคลุมถึงกระแสไฟฟ้าความถี่ต่ำและความถี่ปานกลาง รวมทั้งสามารถเลือกการใช้งานร่วมกับคลื่นอัลตร้าซาวด์ (Combination Therapy) ได้ทุกรูปแบบกระแส

Sonopuls 492

ครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน พร้อมจอแสดงผล Color touch screen

Sonopuls 692

ครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน พร้อมจอแสดงผล Color screen