เครื่อง Myofeedback ใช้วัดการทำงานของกล้ามเนื้อ โดยใช้แผ่นอิเล็คโทรดติดลงบนกล้ามเนื้อ เครื่อง Myofeedback ออกแบบให้ใช้งานง่าย มีจอแสดงผลขนาดใหญ่ และแสดงผลในรูปแบบสี ทำให้นักกายภาพบำบัดและผู้ป่วยสามารถมองเห็นการทำงานของกล้ามเนื้อผ่านหน้าจอได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกรูปแบบการแสดงสัญญาณป้อนกลับ (Feedback) ได้หลายรูปแบบ เช่น กราฟแท่ง กราฟเส้น ตัวเลข หรือภาพการ์ตูน รวมทั้งรูปแบบเสียงด้วย
นอกจากนี้ ตัวเครื่องมาพร้อมกับเครื่องให้การรักษาด้วยกระแสไฟฟ้า ชนิด 2 ช่องสัญญาณ ครอบคลุมทุกรูปแบบกระแส ทั้งกระแสความถี่ต่ำ และความถี่ปานกลาง ทำให้ตอบโจทย์การใช้งานทางคลินิคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Myomed 632X

เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อชนิด 2 ช่อง

Myomed 632 UX

เครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อชนิด 2 ช่อง พร้อมฟังก์ชันอัลตร้าซาวด์