เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อตเวฟและไมโครเวฟ เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ที่สามารถให้กำเนิด คลื่นความร้อนในเนื้อเยื่อส่วนลึก สามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบช่วง ครอบคลุมกลุ่มอาการปวดในระยะเฉียบพลัน และเรื้อรัง นอกจากนี้ ยังสามารถเลือก Electrode/Radiator ได้หลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมในการรักษา