เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์ เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการรักษาแผล ความผิดปกติของระบบไหลเวียนเลือด อาการปวด อักเสบ พยาธิสภาพของผิวหนัง และเส้นประสาทส่วนปลาย เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตร้าซาวด์รุ่น Sonopuls สามารถเลือกความถี่ได้ทั้งแบบ 1 และ 3 MHz ซึ่งแต่ละความถี่มีความแตกต่างในการลงลึกถึงเนื้อเยื่อที่ไม่เท่ากัน ทำให้เครื่อง Sonopuls สามารถครอบคลุมการรักษาได้ทั้งเนื้อเยื่อส่วนตื้นและส่วนลึก นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกโหมดการใช้งานได้ทั้งแบบต่อเนื่องและแบบช่วง

Sonopuls 490

จอแสดงผล Color touch screen

Sonopuls 190

เครื่องอัลตร้าซาวด์ขนาดพกพา พร้อมจอแสดงผล Color touch screen