เครื่องออกกำลังกายของ Enraf-Nonius ออกแบบสำหรับการประเมินและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ทุกเครื่องได้รับมาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Device Directive) ซึ่งแสดงถึงความปลอดภัยในการใช้งานอย่างสูง

EN-Motion Treadmill

ลู่วิ่งไฟฟ้า นวัตกรรมใหม่ สำหรับการออกกำลังกาย

EN-Cardio Bike Reha

จักรยานสำหรับใช้ออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย โดยเฉพาะหัวใจและปอด

EN-Cardio Crosswalker

เครื่องออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย

EN-Dynamic

เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อแต่ละส่วนของร่างกาย

EN-Track Software

ซอฟท์แวร์สำหรับจัดโปรแกรมการออกกำลังกายแบบ Circuit Training

EN-Tree

เครื่องออกกำลังกายระบบรอก