การออกกำลังกาย เป็นหนึ่งในโปรแกรมการรักษาที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยระบบ Cardio-Vascular, Degenerative, Post-Traumatic และ Metabolic Disorder เป็นเครื่องออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มสมรรถภาพของหัวใจและทรวงอก จึงเป็นเครื่องมือที่มีการเลือกใช้อย่างแพร่หลาย

EN-Motion Treadmill

ลู่วิ่งไฟฟ้า นวัตกรรมใหม่ สำหรับการออกกำลังกาย

EN-Cardio Bike Reha

จักรยานสำหรับใช้ออกกำลังกายเพื่อความแข็งแรงของร่างกาย โดยเฉพาะหัวใจและปอด

EN-Cardio Crosswalker

เครื่องออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวทุกส่วนของร่างกาย