การออกกำลังกาย เป็นหนึ่งในโปรแกรมการรักษาที่สำคัญสำหรับผู้ป่วยระบบ Cardio-Vascular, Degenerative, Post-Traumatic และ Metabolic Disorder เป็นเครื่องออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ จึงเป็นเครื่องมือที่มีการเลือกใช้อย่างแพร่หลายในแผนกกายภาพบำบัด

EN-Dynamic

เครื่องออกกำลังกายกล้ามเนื้อแต่ละส่วนของร่างกาย

EN-Track Software

ซอฟท์แวร์สำหรับจัดโปรแกรมการออกกำลังกายแบบ Circuit Training

EN-Tree

เครื่องออกกำลังกายระบบรอก