หม้อต้มแผ่นประคบร้อน Packheater เป็นหม้อสำหรับต้มแผ่นประคบร้อน เพื่อใช้ในการให้ความร้อนแก่แผ่นประคบร้อน ที่ให้ความร้อนตื้นในทางการบำบัดรักษา
อ่างแช่พาราฟิน Paraffin Bath เป็นระบบกระจายความร้อนแบบ Heat Transfer Liquid เพื่อให้การกระจายความร้อนเป็นไปอย่างทั่วถึง ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตในประเทศ Integrated Medical Service Co.,Ltd ซึ่งได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 13485:2013

Packheater 2217E-2

เป็นหม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้ ความจุ 40 ลิตร สำหรับแผ่นประคบร้อน 6 แผ่น

Packheater 6012S

เป็นหม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้ ความจุ 60 ลิตร สำหรับแผ่นประคบร้อน 12 แผ่น

Packheater 135S

เป็นหม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้ ความจุ 130 ลิตร สำหรับแผ่นประคบร้อน 24 แผ่น

Paraffin Bath

เป็นอ่างแช่พาราฟิน ใช้สำหรับแช่มือ เท้า ตัวถังทรงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ความจุ 30 ลิตร

Paraffin Bath 6.7D

เป็นอ่างแช่พาราฟิน ใช้สำหรับแช่มือ เท้า ตัวถังทรงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ความจุ 5 ลิตร