เป็นหม้อสำหรับต้มแผ่นประคบร้อน ตัวถังหม้อต้ม มี 2 ชั้น ทำด้วยสแตนเลสอย่างดี พร้อมทั้งมีฉนวนกั้นความร้อนระหว่างถังชั้นนอกกับถังชั้นใน เพื่อป้องกันความร้อนถ่ายเทออกมาภายนอกถัง มีทั้งหมด 3 รุ่น

Packheater 2217E-2

เป็นหม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้ ความจุ 40 ลิตร สำหรับแผ่นประคบร้อน 6 แผ่น

Packheater 6012S

เป็นหม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้ ความจุ 60 ลิตร สำหรับแผ่นประคบร้อน 12 แผ่น

Packheater 135S

เป็นหม้อต้มแผ่นให้ความร้อนแบบเคลื่อนที่ได้ ความจุ 130 ลิตร สำหรับแผ่นประคบร้อน 24 แผ่น