อ่างแช่พาราฟิน Paraffin Bath เป็นหม้อต้มไขพาราฟิน การทำงานเป็นระบบการกระจายความร้อนแบบ Heat Transfer Liquid เพื่อให้กระจายความร้อนไปอย่างทั่วถึง มีหน้าจอแสดงอุณหภูมิระบบ Digital มีทั้งหมด 2 รุ่น

Paraffin Bath

เป็นอ่างแช่พาราฟิน ใช้สำหรับแช่มือ เท้า ตัวถังทรงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ความจุ 30 ลิตร

Paraffin Bath 6.7D

เป็นอ่างแช่พาราฟิน ใช้สำหรับแช่มือ เท้า ตัวถังทรงสี่เหลี่ยม 2 ชั้น ความจุ 5 ลิตร