Sonopuls692_img01
Sonopuls692_img02
Sonopuls692_img03
Sonopuls692_img04
Sonopuls692_img05
Sonopuls692_img06
Sonopuls692_img07
รายละเอียดสินค้า
Sonopuls 692 ครบทุกฟังก์ชันการใช้งาน พร้อมจอแสดงผล Color screen
• จอแสดงผล Color TFT
• ความถี่ของอัลตร้าซาวด์ 1 และ 3 เมกะเฮิรตซ์
• Electrical stimulation 22 รูปแบบกระแส 2 ช่องและ 4 ช่อง (ตามรุ่น)
• มีโปรแกรมแนะนำการรักษา พร้อมภาพ Anatomy แสดงตำแหน่งการรักษา 100 โปรแกรมและบันทึกโปรแกรมเพิ่มเติมได้มากกว่า 1000 โปรแกรม
• สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องพ่วงอิเล็คโทรดแบบสูญญากาศได้ (เป็นอุปกรณ์เสริม)
• น้ำหนัก 6.2 กิโลกรัม